مطالب مفید

سیستم های مدیریتی

IAF چیست؟

IAF چیست؟ | اخذ گواهینامه ایزو انجمن اعتبار سنجی بین المللی IAF چیست؟ سیستم های مدیریت (ایزو) به عنوان یک ابزار بسیار کارآمد برای بهینه

Read More »

CB چیست؟

CB چیست؟ | اخذ گواهینامه ایزو مراکز صدور گواهینامه بین المللی استاندارد CB چیست؟ سیستم های مدیریت (ایزو) به عنوان یک ابزار بسیار کارآمد برای

Read More »

AB چیست؟

AB چیست ؟ | اخذ گواهینامه ایزو مراکز اعتبار دهی بین المللی استاندارد AB چیست ؟ سیستم های مدیریت (ایزو) به عنوان یک ابزار بسیار

Read More »

مراحل اخذ ایزو

مراحل اخذ ایزو ۹۰۰۱ سیستم مدیریت کیفیت مراحل اخذ گواهینامه ایزو چیست؟ ۱-قدم اول:      توجیه مدیریت ارشد سازمان نسبت به مزایا و مراحل کار و

Read More »

نکات مهم برای جلسه ممیزی ایزو

نکات مهم برای جلسه ممیزی ایزو برای جلسه ممیزی چکار کنیم؟ فرآیند ممیزی چگونه است؟ مدارک لازم برای ممیزی ممیزی افقی چیست؟ ممیز چه مدارکی

Read More »

مدیریت ریسک چگونه؟

۶۵۷۲ ۷۱۸ ۰۹۱۲ – ۲۲۷۱ ۲۸۸ ۰۹۱۲ مدیریت ریسک Risk Management فرایند مدیریت ریسک چارچوبی برای مدیریت اقداماتی است که لازم است انجام شود. پنج

Read More »

شاخص‌کلیدی عملکرد (KPIs)

شاخص‌های کلیدی عملکرد KPI شاخص کلیدی چیست؟ و چگونه به سازمان کمک میکند؟ رشد و موفقیت نهایی شرکت‌ها مستلزم هماهنگی عملکرد کسب کار با نتایج

Read More »

SWOT

تحلیل استراتژیک SWOT تحلیل ماتریس swot بسیاری از شاخه‌های دانش، کلیدواژه‌هایی دارند که تصور آن دانش‌ها، بدون آن واژه‌ها امکان‌پذیر نیست. به عنوان مثال، اگر

Read More »