اخذ ایزو ارزان | اخذ ایزو | اخذ ایزو سریع

اخذ ایزو ارزان | اخذ ایزو | اخذ ایزو سریع

ایزو ارزان؟ ایزو سریع؟

اخذ ایزو ارزان | اخذ ایزو | اخذ ایزو سریع

شرکت های خواهان دریافت استانداردهای ایزو حتما با تبلیغات کاذب تحت عناوین زیر روبه برو خواهند شد:

اخذ ایزو ارزان
اخذ فوری ایزو
گواهینامه ایزو ارزان

این شرکتها همچنین با درج قیمتهای کاذب در سایت های خود که اخذ گواهینامه ایزو از تمامی موسسات صدور گواهینامه با قیمتی واحد را تبلیغ مینمایند سبب سردرگمی متقاضیان میشوند.

لذا بیان نکاتی در این زمینه الزامی میباشد تا متقاضیان با دیدی روشن در جهت انتخاب شرکت مشاور اقدام نمایند :

ISO_Cost

نکته شماره ۱ :

ارائه خدمات مشاوره و استقرار سیتم های مدیریت و استاندارد (ایزو) به وسیله نمایندگان شرکت های صدور گواهینامه ایزو غیر قانونی بوده و در صورت، انجام صلب امتیاز خواهند شد. به صورت منطقی ممیزی می بایست توسط یک شرکت ثالث انجام شود تا انطباق با الزامات پیاده سازی شده را بررسی نماید. خود مشاور نمیتواند استقرار خود را در یک سازمان ممیزی کند.

نکته شماره ۲ :

تعداد زیادی شرکت‌ صدور گواهینامه ایزو در ایران فعال هستند که باید هزینه نمایندگی خود را به شرکت اصلی(در صورت معتبر بودن نمایندگی) به صورت ارزی پرداخت نمایند که این ارتباط مستقیم با قیمت گواهینامه دارد و با توجه به نرخ ارز و نوسانات آن در بازار ایران، ارائه قیمت ثابت و ارزان برای گواهینامه های معتبر منطقی نبوده و باید به آگهی های ایزو ارزان قطعا شک نمود.

نکته شماره ۳: 

گواهینامه هایی که تحت اعتبار مراکز خارجی مانند مراکز آلمانی DAAKS و انگلیسی UKAS و … صادر میشوند می بایست ممهور به مهر آنها بوده و شرکت صادر کننده گواهینامه ایزو نیز در سایت آنها اعتبار دهی شده باشد. نماینده شرکت های صدور گواهینامه خارجی می بایست نامه رسمی مبنی بر نمایندگی از شرکت مادر داشته باشند. بدیهی است بسیاری از شرکت ها پس از تحریم ایران، ارائه خدمات به نمایندگان ایرانی را متوقف کردند.

نکته شماره ۴ :

شرکت‌های اعتبار دهی در هر کشور عضو IAF می باشند و میتوان در سایت IAF آنها را مشاهده کرد مانند مرکز تایید صلاحیت ایران NACI)، UKAS، DAAKS و … اما بعضی از شرکت های صدور گواهینامه به صورت خصوصی فعال هستند که عضویتی در IAF ندارند. لذا اعتبار آنها توسط مراکز رسمی اعتبار سنجی عضو IAF تایید نمیشود و به صورت مستقل کار می کنند.

نکته شماره ۵ :

هر شرکت صدور گواهینامه ایزو مجوز صدور یک سری از گواهینامه ها را دارد که این موضوع می بایست در سایت رسمی آنها و شرکت تایید اعتبار حتما بررسی شود.

 

نکته شماره ۶:

صدور گواهینامه معتبر بدون ممیزی امکان پذیر نمی باشد و گواهینامه هایی که توسط شرکت ها بدون انجام فرآیند ممیزی صادر می شوند فاقد هرگونه اعتبار داخلی و بین المللی می باشد.

نکته شماره ۷: 

تبلیغاتی از جمله “گواهینامه ایزو فوری” و ” گواهینامه ایزو در اسرع وقت” و … به لحاظ منطقی صحیح نیست چرا که مدت زمان ثبت و صدور گواهینامه در تمامی مراکز به علت ارائه گزارشات و بررسی های ثانویه توسط شرکت صادر کننده اصلی فرآیندی زمان بر می باشد. قیمتهای پایین ارائه شده توسط برخی شرکت های سود جو صرفا قیمت چاپ گواهینامه تقلبی بوده و این گواهینامه ها هیچ اعتباری ندارند.

iso-rashen

تهران، نارمک، گلبرگ غربی، نبش مهرگان، پلاک ۲۳

۷۷۹۷۸۵۳۳ ۰۲۱ - ۷۷۹۷۷۵۰۳ ۰۲۱

۷۱۸۶۵۷۲ ۰۹۱۲ - ۲۸۸۲۲۷۱ ۰۹۱۲

info@rashengroup.com