مشاوره ایزو ۹۰۰۱ | اخذ ایزو ۹۰۰۱

مشاوره ایزو ۹۰۰۱ | اخذ ایزو ۹۰۰۱

سییتم مدیریت کیفیت

تصمیم پیاده سازی یک سیستم مدیریت کیفیت  (QMS )ممکن است اولین تماس واقعی یک سازمان با دنیای استانداردهای ایزو باشد که در این مسیر ممکن است از خدمات مشاور برون سازمانی نیز استفاده گردد.
خانواده ایزو ۹۰۰۰ خطوط راهنمایی برای انتخاب درست مشاور سیستم مدیریت کیفیت و بهترین استفاده ازخدمات وی را منتشر نموده است.هنگامی که یک سازمان تصمیم می گیرد از خدمات مشاور برون سازمانی برای پیاده سازی یک سیستم مدیریت کیفیت استفاده نماید، پرسش های متداولی  مانند موارد ذیل مطرح می گردد:

۱- چگونه می توان یک مشاور خوب را یافت؟ و چگونه می توان مشاوری ذیصلاح را از دیگران تشخیص داد؟
۲- چگونه باید قراردادی با مشاور منعقد نمود تا از ایجاد شرایط ناخواسته و ناخوشایند که ممکن است طی همکاری رخ دهد جلوگیری نمود؟
۳- فرایند تحقق سیستم مدیریت کیفیت چیست و شرح وظایف مشاور در این رابطه کدام است ؟
۴- مراکز معتبر صدور گواهینامه ایزو کدام است؟ 

بر اساس متن استاندارد ایزو ( ۹۰۰۱:۲۰۱۵ ISO ) این استاندارد بر ۷ اصل استوار می‌باشد:
۱- تمرکز بر مشتری
۲-رهبری
۳-مشارکت افراد
۴-رویکرد فرایندی
۵- بهبود
۶-تصمیم گیر‌ی مبتنی بر شواهد
۷- مدیریت ارتباطات

استاندارد سیستم مدیریت کیفیت برای هر سازمانی فارغ از نوع فعالیت و اندازه آنها قابل اجرا است. گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ نشان می‌دهد که سازمان سیستم مدیریت کیفیتی منطبق بر خواست و نیاز مشتری مستقر کرده است. یک سیستم با طراحی و اجرای خوب دارای فواید ذیل است: 

هدفمندی سیستم مدیریت کیفیت
کنترل بهتر فرایندها
افزایش بهره وری
کاهش هزینه‌ها، ضایعات، مرجوعی ها و بهبود اطمینان از محصول ایجاد چهارچوبی برای بهبود مستمر هر فرایند کنترل بهتر فرایندها 
در استاندارد ایزو ۹۰۰۱ با تاکید بر ارزیابی عوامل بیرونی و دورنی سازمان و تفکر مبتنی بر ریسک راه برای تعامل بیشتر با ریسک های سازمانی فراهم میآورد لذا پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ نیازمند فرایندگرایی ریسک سنجی و تعیین شرایطی در مواجهه با ریسک های فرایندی میباشد. لازم به ذکر است که الگوی پنجم این استاندارد در ماه سپتامبر ۲۰۱۵ نهایی گردید (ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵) و شرکت های مشتاق دریافت گواهینامه ایزو ملزم به اخذ این ویرایش از ایرو ۹۰۰۱ میباشند .جهت مشاور ایزو با گروه تخصصی راشن سرآمد تماس حاصل فرمایید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *