CB چیست؟ | اخذ گواهینامه ایزو

مراکز صدور گواهینامه بین المللی استاندارد

CB چیست؟

سیستم های مدیریت (ایزو) به عنوان یک ابزار بسیار کارآمد برای بهینه کردن فعالیت های هر سازمان شناخته می شود. سازمان های پس از استقرار استاندارد مورد نظر (با استفاده از توان داخلی یا با کمک شرکت‌های مشاور) می‌بایست خود را برای ممیزی اصلی (ممیزی خارجی) که توسط شرکت صادر کننده گواهینامه انجام می‌شود آماده کنند. گواهینامه های ایزو شامل علائمی است که نشان دهنده اعتبار آن گواهینامه و شرکت صادر کننده آن می باشد و لازم است سازمان نسبت به آنها آشنایی داشته باشد تا بتواند از اعتباز گواهینامه خود اطمینان حاصل نماید:

CB

سازمان بین‌المللی استانداردسازی که معمولاً به نام ایزو (ISO) شناخته می‌شود، مؤسسه بین‌المللی تعیین استاندارد متشکل از نمایندگان موسسات استانداردسازی ملی است. این سازمان غیردولتی در سطح وسیع به وضع استانداردهای کلی و جزئی برای هماهنگ‌کردن استانداردهای متفاوت جهانی می‌پردازد. در عمل ایزو به صورت یک کنسرسیوم با ارتباطات قوی با دولت‌ها فعالیت می‌کند. این مؤسسه انواع استانداردهای تجاری و صنعتی جهانی را تعیین می‌نماید. مرکز ایزو در ژنو سوییس قرار دارد. ایزو کار رسمی خود را از تاریخ بیست و سوم فوریه ۱۹۴۷ آغاز کرده‌است. این سازمان به ترویج جهانی استانداردهای اقتصادی و صنعتی می‌پردازد تا مبادلات صنایع و فنون مختلف را در یک راستا هماهنگ کند.

سازمان بین‌المللی استانداردسازی، باآنکه یک سازمان غیردولتی است، به‌دلیل این که استانداردهای این مؤسسه تبدیل به قوانین می‌گردد از بیشتر سازمان‌های غیردولتی قدرتمندتر است. امروزه نزدیک به ۱۶۴ کشور در این سازمان به عضویت درآمده‌اند که ایران نیز یکی از آنهاست.

سلزمان بین المللی استاندراد سازی در هر کشور عضوی رسمی دارد و این اعضا در قالب یک انجمن به نام انجمن اعتبار سنجی بین المللی  IAF با هم در ارتباط هستند. وظیفه این انجمن اعتبار سنجی مراکز اعتبار دهی و معرفی آنها می باشد. لذا برای اطمینان از معتبر بودن یک مرکز اعتبار دهی می بایسن آن مرکز به عنوان یکی از اعضای این انجمن در سایت آن قابل مشاهده باشد.

هرکشور فعال درحوزه استاندارد بین المللی و عضو انجمن اعتبار سنجی، یک مجموعه دولتی تعریف شده در استاندارد دارد که مرکز اعتباردهی استاندارد یا به اختصار AB نامیده می‌شود.  شرکت های صدور گواهینامه اعتبار خود را از AB می گیرند. این شرکتهای می‌بایست تحت نظارت مرکز اعتبار دهی کشور خود فعالیت کنند .

شرکت‌های زیر مجموعه اشاره شده به نام شرکت های صادرکننده گواهینامه ایزو و در ایران به اختصار  CB نامیده می‌شوند. فعالیت مراکز صدور ایزو معمولا ممیزی انواع سیستم های مدیریتی و درنهایت اعلام مجوز صدور گواهینامه ایزو جهت شرکت متقاضی می‌باشد.

شرکت های صدور گواهینامه دارای نمایندگانی در هر منطقه یا کشور هستند که از طریق سایت آنها قابل شناسایی است. در صورت انتخاب یک شرکت صدور گواهینامه خارجی سازمان ها می بایست از طریق نمایندگان آنها در منطقه یا کشور خود اقدام کنند. نمایندگان معتبر می‌بایست هزینه‌های سالیانه به مرکز اصلی پرداخت نموده تا مجوز صدور گواهینامه و انجام ممیزی را داشته باشند که این موضوع باعث بالا بودن قیمت گواهینامه های معتبر نسبت به گواهینامه های متفرقه می شود.