مشاوره ایزو ۹۰۰۱ | اخذ گواهینامه ایزو ۹۰۰۱

سیستم مدیریت کیفیت

آشنایی با استاندارد
ایزو ۹۰۰۱

تغییرات جدید استاندارد ایزو ۹۰۰۱

مدارک و مستندات
ایزو ۹۰۰۱

استقرار و پیاده سازی
ایزو ۹۰۰۱

ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ چیست؟

ایزو ۹۰۰۱ اختصاری یک استاندارد بین المللی برای سیستم های مدیریت کیفیت (QMS) است که توسط (سازمان بین المللی استاندارد سازی) منتشر شده است. این استاندارد اخیرا در سال ۲۰۱۵ به روز شد و به عنوان استاندارد ISO 9001: 2015 نامیده می شود. به منظور آزاد شدن و به روزرسانی، ایزو ۹۰۰۱ باید توسط اکثریت کشورهای عضو توافق شود تا تبدیل به یک استاندارد بین المللی شناخته شود، که به معنی آن است که توسط اکثریت کشورهای جهان پذیرفته شده است.
نظرسنجی از صدور گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ در پایان سال ۲۰۱۷ نشان می دهد که علیرغم رکود جهانی، تعداد شرکت هایی که استانداردهای مدیریت کیفیت ISO9001 را اجرا کرده اند هنوز هم در سراسر جهان باقی می ماند.
علاوه بر این، اسناد دیگر در خانواده ایزو ۹۰۰۰ که از الزامات ایزو ۹۰۰۱ پشتیبانی می کند، وجود دارد: ایزو ۹۰۰۰ اصطلاحات و اصول پشت ایزو ۹۰۰۱ را تعریف می کند و ایزو ۹۰۰۴ راهنمایی را برای ساختن سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ فراهم می کند و همینطور موفقیت آمیز.

استاندارد ایزو ۹۰۰۱ مجموعه ای از دستورالعمل ها را برای اطمینان از عدم وجود عناصر مهمی که سیستم مدیریت کیفیت باید موفقیت آمیز باشد فراهم می کند.

ISO9001
45001-pdca

چرا ایزو ۹۰۰۱ مهم است و چه مزایایی را فراهم می نماید؟

ایزو ۹۰۰۱ به عنوان یک استاندارد بین المللی،  به عنوان پایه ای برای هر شرکت برای ایجاد یک سیستم برای اطمینان از رضایت مشتری و بهبود مستمر به رسمیت شناخته شده است، و به همین ترتیب، بسیاری از شرکت ها این نیاز را به عنوان حداقل الزام برای سازمان به عنوان تامین کننده میدانند.
سایر مزایای ایزو ۹۰۰۱ به شرح زیر است :

 •  مدیریت کارآمد به مدیریت ارشد ارائه می دهد
 • زمینه های مسئولیت پذیری در سازمان را تعیین می کند
 • به منظور شرکت در برخی مناقصه ها اخذ گواهینامه ایزو ۹۰۰۱اجباریست
 • یک پیام مثبت به کارمندان و مشتریان منتقل می کند
 • فرآیندهای کارآمدتر و صرفه جویی در وقت را شناسایی و تشویق می کند
 • هزینه ها را کاهش می دهد و ارزش افزوده ایجاد مینماید.
 • ارزیابی و بهبود مداوم را ارائه می دهد.
 • فرصت های جدید بازاریابی ایجاد می کند
 • بهبود رضایت مشتری را به ارمغان می آورد
 • موجب کاهش شکایات مشتریان می گردد
 • اعتماد سازی
 • تحویل به موقع محصولات و خدمات به مشتریان

چگونه ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ را در سازمان پیاده سازی کنیم؟

شما برای پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ نیازمند شناخت ماهیت و هویت سازمان خود می‌باشید. شناخت عوامل درونی و بیرونی سازمان برای مدیریت ارشد دید استراتژیک برای تعیین اهداف کلان و بلندمدت را می‌دهد. این یک مرحله مهم در استقرار سیستم مدیریت کیفیت می‌باشد چرا که زیربنای مراحل بعدی است. هر سازمان باید اهداف خود را تعیین نموده و برنامه دست یابی به آنها را مشخص کند. این اهداف می‌بایست به شاخص‌های کمی و قابل اندازه گیر‌ی ترجمه شود تا دید روشنی از تحقق اهداف و اثربخشی فراسثندهایش به سازمان بدهد. سپس می‌بایست فرآیندههایی در قالب برنامه‌های کلان تعریف شده طراحی شده و این فرآینها به صورت مداوم پایش شده و اقدامات لازم برای بهبود آنها انجام شود. در صورت موفقیت سازمان آماده ممیزی سوم شخص برای صدور گواهینامه ایزوی می باشد.

لازم به توضیح است هدف از استقرار سیستم‌های مدیریت ایجاد ارزش افزوده در سازمان است و نه فقط صدور گواهینامه.

iso 9001