مشاوره ایزو ۵۰۰۰۱ | اخذ گواهینامه ایزو ۵۰۰۰۱

سیستم مدیریت انرژی

آشنایی با استاندارد
ایزو ۵۰۰۰۱

تغییرات جدید استاندارد ایزو ۵۰۰۰۱

متن استاندارد
ایزو ۵۰۰۰۱

مدارک و مستندات
ایزو ۵۰۰۰۱

استقرار و پیاده سازی
ایزو ۵۰۰۰۱

ایزو ۵۰۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۸ چیست؟

سازمان بین المللی استانداردسازی، ویژگی ها و اصول و مبانی استفاده، استاندارد داوطلبانه بین المللی را ایجاد کرد.ایزو به سازمان ها پیش نیاز سیستم های مدیریت انرژی را ارائه می دهد که این ایزو مزیت های بزرگ و کوچکی برای سازمان ها  چه در قسمت خصوصی و چه در قسمت عمومی عرضه می نماید و در عرصه ی تولید،ساخت و خدمات در تمام دنیا است.
قالبی برای تجهیزات دولتی، تجاری و سازمانی ، دستگاههای صنعتی در مدیریت انرژی عرضه می نماید. هدفگذاری در سمت قسمت های تجاری دنیا،مورد ارزیابی قرار می گیرند که ۶۰ % از کاربرد انرژی دنیا توسط این استاندارد تحت تاثیر قرار می گیرد.
ISO 50001:2018 مبتنی بر مدل سیستم مدیریت مداوم بهبود است و همچنین برای دیگر استانداردهای شناخته شده مانند ISO 9001:2015 یا ISO 14001:2015 استفاده می شود. این باعث می شود سازمان ها برای ادغام مدیریت انرژی به تلاش های کلی خود برای بهبود کیفیت و مدیریت زیست محیطی، سازمان را آسان تر کنند.برای تمام انواع سازمان ها، این استاندارد بین المللی در تمامی اندازه ها و به صورت مختلف با چشم پوشی از شرایط اجتماعی،جغرافیایی و فرهنگی کاربرد دارد.در واقع این استاندارد بین المللی توانایی برپایی و پیاده سازی خط مشی انرژی،برقراریی اهداف خرد و کلان را دارد که ملزومات قانونی و اطلاعات مرتبط با بهره برداری انرژی چشمگیر را زیر نظر می گیرد.

ISO50001
iso 51001

چرا ایزو ۵۰۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۸ مهم است و چه مزایایی را فراهم می نماید؟

فواید حاصل از ایزو ۵۰۰۰۱ به شرح زیر می باشند؛

  • چارچوبی برای گنجاندن بازده انرژی در رویه های مدیریتی
  • استفاده بهینه از منابع انرژی
  • محک، اندازه گیری، مستندسازی و گزارش دهی بهبود میزان انرژی
  • شفافیت و انتقال اطلاعات در زمینه مدیریت منابع انرژی
  • بهترین عملکردها و رفتارهای مناسب در حوزه مدیریت انرژی
  • ارزیابی و اولویت بندی اجرای فناوری های کارامد در زمینه انرژی
  • چارچوبی برای ترویج بهره وری انرژی از طریق زنجیره تامین
  • بهبود مدیریت انرژی در زمینه پروژه های کاهش انتشار گازهای گلخانه ای

چگونه ایزو ۵۰۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۸ را در سازمان پیاده سازی کنیم؟

برای پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی ، ایزو ۵۰۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۸ نیازمند شناخت ماهیت و هویت سازمان خود می‌باشید. شناخت عوامل درونی و بیرونی سازمان برای مدیریت ارشد دید استراتژیک برای تعیین اهداف کلان و بلندمدت را فراهم میکند.این یک مرحله مهم در استقرار سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت گاز پتروشیمی می‌باشد چرا که زیربنای مراحل بعدی است. هر سازمان باید اهداف خود را تعیین نموده و برنامه دست یابی به آنها را مشخص کند. این اهداف می‌بایست به شاخص‌های کمی و قابل اندازه گیر‌ی ترجمه شود تا دید روشنی از تحقق اهداف و اثربخشی فرایندهایش به سازمان بدهد. سپس می‌بایست فرآیندههایی در قالب برنامه‌های کلان تعریف شده طراحی شده و این فرآینها به صورت مداوم پایش شده و اقدامات لازم برای بهبود آنها انجام شود. در صورت موفقیت سازمان آماده ممیزی سوم شخص برای صدور گواهینامه ایزو می باشد.

iso 51001