مشاوره ایزو ۴۵۰۰۱ | اخذ گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱

سیستم مدیریت بهداشت و امنیت شغلی

آشنایی با استاندارد
ایزو ۴۵۰۰۱

تغییرات جدید استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱

مدارک و مستندات
ایزو ۴۵۰۰۱

استقرار و پیاده سازی
ایزو ۴۵۰۰۱

ایزو ۴۵۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۸ چیست؟

هرساله ۲/۲ میلیون نفر در جهان به دلیل ابتلا به بیماری های شغلی و حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می دهند و تلاش سازمان ها برای افزایش بهره وری، افزایش راندمان تولید و صیانت از سلامت نیروی کار روزبه روز شتاب بیشتری می یابد. بدون شک علاقه و تمایل سازمان ها در سال های اخیر برای استقرار سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ناشی از نیاز آنها به داشتن کارکنان سالم، خرسند و با کارایی بالا و همچنین رویگردانی از رویه های کهنه و رو به افول مدیریتی ایمنـی در سازمان ها بوده است.
با پیدایش سیسـتم های مدیریـت ایمنـی و بهداشت شغلی نظیر OHSAS و  HSE تفکر حفظ نیروی انسانی به عنوان محور توسعه پایدار نهادینه شد. به جرات می توان گفت که تفکر سنتی کفایت وجود بخش های ایمنی و بهداشت در سازمان ها، رفته رفته جای خود را به نگرش سیستمی ایمنی و بهداشت می دهد و این پدیده خجسته در آینده تاثیرات مثبت خود را بیش از پیش برجای خواهد گذاشت.
ساختار استاندارد ISO45001 سازگار با استانداردهای ISO9001 و ISO14001 می‌باشد تا سازمان‌ها بتوانند به راحتی سیستم‌های مدیریت کیفیت، محیط زیست و ایمنی و بهداشت شغلی را با یکدیگر ادغام و سیستم مدیریتی یکپارچه‌ای را ایجاد نمایند. یکی از مهمترین مزایای استقرار این سیستم قابلیت ممیزی، ثبت و صدور گواهینامه بین المللی بر اساس آن است که می تواند مبنای عقد قراردادها و سایر مراودات کسب و کار قرار گیرد.

ISO45001
iso-pdca

چرا ایزو ۴۵۰۰۱ مهم است و چه مزایایی را فراهم می نماید؟

یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی سازمان را در شناسایی، حذف و یا به حداقل رساندن ریسک‌های مرتبط با بهداشت و ایمنی کارکنان خود و سایر طرف‌های ذینفع که در معرض ریسک‌های OH&S قرار دارند یاری می‌نماید.  آشنایی و آگاهی از این سیستم و استاندارد آن برای متخصصین مهندسی صنایع و تمامی شاخه های علم مدیریت و متخصصین و فعالان حوزه ی ایمنی، بهداشت حرفه ای، فردی و محیطی از پیش نیاز های اساسی محسوب می شود.

 

از مزایای پیاده سازی و اخذ گواهی نامه ISO45001 می توان به موارد زیر اشاره نمود :
–  کاهش حوادث شغلی
–  شناسایی ریسک ها و کنترل آن
–   افزایش روحیه کاری بین کارکنان
–   امنیت شغلی برای کارکنان
–   افزایش فرهنگ بهداشت و کاهش خطرات ناشی از عدم رعایت بهداشت
–   دانش استفاده از تجهیزات حفاظت فردی و بهداشتی

چگونه ایزو ۴۵۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۸ را در سازمان پیاده سازی کنیم؟

شما برای پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ایزو ۴۵۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۸ نیازمند شناخت ماهیت و هویت سازمان خود می‌باشید. شناخت عوامل درونی و بیرونی سازمان برای مدیریت ارشد دید استراتژیک برای تعیین اهداف کلان و بلندمدت را می‌دهد. این یک مرحله مهم در استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی می‌باشد چرا که زیربنای مراحل بعدی است. هر سازمان باید اهداف خود را تعیین نموده و برنامه دست یابی به آنها را مشخص کند. این اهداف می‌بایست به شاخص‌های کمی و قابل اندازه گیر‌ی ترجمه شود تا دید روشنی از تحقق اهداف و اثربخشی فراسثندهایش به سازمان بدهد. سپس می‌بایست فرآیندههایی در قالب برنامه‌های کلان تعریف شده طراحی شده و این فرآینها به صورت مداوم پایش شده و اقدامات لازم برای بهبود آنها انجام شود. در صورت موفقیت سازمان آماده ممیزی سوم شخص برای صدور گواهینامه ایزوی می باشد.

لازم به توضیح است هدف از استقرار سیستم‌های مدیریت ایجاد ارزش افزوده در سازمان است و نه فقط صدور گواهینامه.

ISO45001:2018