مشاوره ایزو ۲۹۹۹۰ | اخذ گواهینامه ایزو ۲۹۹۹۰

سیستم کیفیت مراکز آموزشی

آشنایی با استاندارد
ایزو ...

تغییرات جدید استاندارد ایزو ......

متن استاندارد
ایزو .....

مدارک و مستندات
ایزو ....

استقرار و پیاده سازی
ایزو ....

ایزو ۲۹۹۹۰ ویرایش ۲۰۱۰ چیست؟

تا چندی پیش استانداردهایی که در ارتباط با خدمات آموزشی معرفی شده بود، استاندارد IWA2 که برای مراکز آموزشی که فعالیت اصلی شان ارائه خدمات آموزشی می‌باشد در نظر گرفته شد و راهنمای ۱۰۰۱۵ که صرفاً برای واحد آموزشی سازمانها معرفی شد و ماهیت این استاندارد، استاندارد راهنما می‌باشد.

لذا سازمان بین المللی ایزو در سال ۲۰۱۰ اقدام به معرفی استانداردی جامع، ویژه خدمات آموزشی با ماهیت صدور گواهینامه کرد .استاندارد ۲۹۹۹۰ بروز ترین استانداردی است که در حوزه فعالیت‌های آموزشی تدوین شده
این استاندارد معیار ارزیابی خود را میزان صلاحیت ارائه دهندگان خدمات آموزشی قرار می‌دهد و به مراکز و اشخاصی که ارائه کننده این خدمات می‌باشد کمک می‌کند تا بتوانند توانمندی های خود را توسعه داده و در سطح مطلوبی انتظارات مخاطبان خود را مرتفع سازند.

ISO29990
iso 29990

چرا ایزو ۲۹۹۹۰ ویرایش ۲۰۱۰ مهم است؟

این استاندارد معیار ارزیابی خود را میزان صلاحیت ارائه دهندگان خدمات آموزشی قرار می‌دهد و به مراکز و اشخاصی که ارائه کننده این خدمات می‌باشد کمک می‌کند تا بتوانند توانمندی های خود را توسعه داده و در سطح مطلوبی انتظارات مخاطبان خود را مرتفع سازند.

مزایای استفاده از استاندارد ایزو ۲۹۹۹۰

  • بهبود کیفیت خدمات آموزشی
  • تمرکز بر یادگیرنده و نیازهای آنها و شفافیت خدمات ارائه شده
  • بهبود خدمات آموزشی از طریق بروز آوری مواد آموزشی، کتب و جزوات و… و ارزیابی مستمر آنها
  • بهبود شرایط محیطی موثر در ارائه خدمات آموزشی با کیفیت
  • ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی بصورت نتایج قابل اندازه گیر‌ی
  • بهبود کیفیت یادگیری، بوسیله پایش مستمر شاخصهای کیفیت
  • بهره مندی از فاکتورهای رقابتی بیشتر در ارائه خدمات آموزشی
  • بهبود خدمات آموزشی بوسیله بهبود روند آموزشی اساتید دوره‌های آموزشی

چگونه ایزو ۲۹۹۹۰ ویرایش ۲۰۱۰ را در سازمان پیاده سازی کنیم؟

شما برای پیاده سازی سیستم مدیریت آموزشی ایزو ۲۹۹۰ ویرایش ۲۰۱۰ نیازمند شناخت ماهیت و هویت سازمان خود می‌باشید. شناخت عوامل درونی و بیرونی سازمان برای مدیریت ارشد دید استراتژیک برای تعیین اهداف کلان و بلندمدت را می‌دهد. این یک مرحله مهم در استقرار سیستم مدیریت رضایتمندی مشتریان می‌باشد چرا که زیربنای مراحل بعدی است. هر سازمان باید اهداف خود را تعیین نموده و برنامه دست یابی به آنها را مشخص کند. این اهداف می‌بایست به شاخص‌های کمی و قابل اندازه گیر‌ی ترجمه شود تا دید روشنی از تحقق اهداف و اثربخشی فراسثندهایش به سازمان بدهد. سپس می‌بایست فرآیندههایی در قالب برنامه‌های کلان تعریف شده طراحی شده و این فرآینها به صورت مداوم پایش شده و اقدامات لازم برای بهبود آنها انجام شود. در صورت موفقیت سازمان آماده ممیزی سوم شخص برای صدور گواهینامه ایزوی می باشد.

لازم به توضیح است هدف از استقرار سیستم‌های مدیریت ایجاد ارزش افزوده در سازمان است و نه فقط صدور گواهینامه.

iso 29990