مشاوره ایزو ۲۷۰۰۱ | اخذ گواهینامه ایزو ۲۷۰۰۱

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

آشنایی با استاندارد
ایزو ...

تغییرات جدید استاندارد ایزو ......

متن استاندارد
ایزو .....

مدارک و مستندات
ایزو ....

استقرار و پیاده سازی
ایزو ....

ایزو ۲۷۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۳ چیست؟

ایزو ۲۷۰۰۱ چارچوبی برای مدیریت امنیت اطلاعات است. ISO 27001، که تحت عنوان عنوان کامل ISO / IEC 27001: 2013 شناخته می شود، یک سیستم مدیریت امنیت اطلاعات است که به حفظ اطلاعات مصرف کننده در بخش خصوصی و ادارات دولتی کمک می کند.

ISO 27001: 2013 راهنمایی هایی را برای چگونگی مدیریت خطرات امنیتی اطلاعات سازمانها ارائه میدهد که هدف نهایی آن حفظ محرمانگی، امانت و در دسترس بودن اطلاعات با استفاده از فرایند مدیریت ریسک و اطمینان دادن به طرفین ذینفع تحت عنوان اداره ی خطرات است. و، با اجرای تمام مقررات استاندارد و درک واقعی اثرات آنها، سازمان شما می تواند مزایای دیگری نیز به دست آورد. صدور گواهینامه می تواند  باعث اعتبار, انگیزه و منافع مالی  برای سازمان شما شود. از طریق مشتریانی که اطمینان بیشتری نسبت به توانایی شما در حفظ اطلاعاتشان در سطح امنیتی توافق شده همراه با بهبود در امنیت زنجیره تامین شما داشته باشند. تمام این عناصر به شدت به توانایی سازمان شما در داشتن رضایت مشتریان خود و برآورده کردن انتظارات و آرزوهای ذینفعان خود مربوط میشود در حالی که از ظرفیت سازمان برای انجام تجارت در دراز مدت محافظت می کند، مربوط میشود.

ISO27001
iso 27001

چرا ایزو ۲۷۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۳ مهم است ؟

ایزو ۲۷۰۰۱ کمک می کند تا خطراتی که امنیت اطلاعات و محافظت از آنها را تهدید میکند برای سازمان شما کاهش یابد.

این که اطلاعات مختص به شما یا مشتری شما باشد به هر حال ، امنیت اطلاعات ضعیف می تواند برای شما گران تمام شود. تعدادی از الزامات ایزو ۲۷۰۰۱  نیز قوانین GDPR ” قانون حفاظت از داده ها” را برآورده می کند و به طور کلی ضمانت اطلاعات بیشتر را فراهم می کند. پیاده سازی ISO 27001 به مقامات نظارتی نشان می دهد که سازمان شما امنیت اطلاعاتی  به طور جدی  برای شما برقرار شده ,  خطرات تا حدی که رسیدگی به آنها امکان پذیر است شناسایی شده است . خواه امنیت رایانه، امنیت فیزیکی، امنیت سایبری به صورت گسترده، حریم خصوصیها ی  دیگر و یا فقط رسیدن به بهترین شیوه ها،  ISO 27001  استاندارد شناخته شده ای  است که دیگران از آن به این منظور استفاده می کنند.

چگونه ایزو ۲۷۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۳ را در سازمان پیاده سازی کنیم؟

شما برای پیاده سازی سیستم مدیریت رضایتمندی مشتریان ایزو ۲۷۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۳ نیازمند شناخت ماهیت و هویت سازمان خود می‌باشید. شناخت عوامل درونی و بیرونی سازمان برای مدیریت ارشد دید استراتژیک برای تعیین اهداف کلان و بلندمدت را می‌دهد. این یک مرحله مهم در استقرار سیستم مدیریت رضایتمندی مشتریان می‌باشد چرا که زیربنای مراحل بعدی است. هر سازمان باید اهداف خود را تعیین نموده و برنامه دست یابی به آنها را مشخص کند. این اهداف می‌بایست به شاخص‌های کمی و قابل اندازه گیر‌ی ترجمه شود تا دید روشنی از تحقق اهداف و اثربخشی فراسثندهایش به سازمان بدهد. سپس می‌بایست فرآیندههایی در قالب برنامه‌های کلان تعریف شده طراحی شده و این فرآینها به صورت مداوم پایش شده و اقدامات لازم برای بهبود آنها انجام شود. در صورت موفقیت سازمان آماده ممیزی سوم شخص برای صدور گواهینامه ایزوی می باشد.

لازم به توضیح است هدف از استقرار سیستم‌های مدیریت ایجاد ارزش افزوده در سازمان است و نه فقط صدور گواهینامه.

iso 27001