مشاوره ایزو ۲۶۰۰۰ | اخذ گواهینامه ایزو ۲۶۰۰۰

مسئولیت اجتماعی سازمان

آشنایی با استاندارد
ایزو ...

تغییرات جدید استاندارد ایزو ......

متن استاندارد
ایزو .....

مدارک و مستندات
ایزو ....

استقرار و پیاده سازی
ایزو ....

ایزو ۲۶۰۰۰ ویرایش ۲۰۱۰ چیست؟

استاندارد ایزو ۲۶۰۰۰ (ISO 26000) پیرامون مسئولیت اجتماعی سازمان است. سازمان ISO بهترین سازمان از دیدگاه مصرف کننده است که موقعیت هدایت و پیشبرد موضوع مسئولیت اجتماعی سازمان را دارد . به همین منظور کنفرانس بین المللی مسئولیت اجتماعی توسط سازمان ISO و با میزبانی موسسه استاندارد سوئد (SAS) در تاریخ ۲۱-۲۲ ژوئن ۲۰۰۴ در استکهلم برگزار شد. هدف از برگزاری این کنفرانس جلب حمایت کشورها برای مشارکت در تدوین استاندارد بین المللی مسئولیت اجتماعی بود . در این کنفرانس ۳۵۵ نفر از ۶۴ کشور حضور داشتند که نمایندگی گروههای ذینفع اصلی را به عهده داشتند و موضوعات مطرح شده دقیقا در جهت اهداف گروه مشاورین استراتژیک (SAG) بود.
استاندارد ISO 26000 استاندارد راهنما است و نکاتی در مورد مسئولیت اجتماعی ارائه می دهد و استاندارد گواهی نخواهد بود ولی فعالیت های بهتری ارائه می دهد که سازمان ها می توانند این اصول را در فعالیت ها، زنجیره تامین و بازار خودشان بکار گیرند.

ISO26000
ISO 26000

چرا ایزو ۲۶۰۰۰ ویرایش ۲۰۱۰ مهم است ؟

هدف مسئولیت اجتماعی،کمک به توسعه پایدار میباشد. ایزو ۲۶۰۰۰، راهکاری را در زمینه اصول اساسی مسئولیت اجتماعی، مسائل و موضوعات اصلی مرتبط با مسئولیت اجتماعی و روش های ادغام و تلفیق و تبدیل رفتار مسئولیت اجتماعی به راهکارها، سیستم ها،اقدامات و فرایندهای سازمانی فعلی،را ارائه می نماید. ایزو ۲۶۰۰۰ برای کمک به سازمان ها در جهت پیاده سازی توسعه پایدار، طراحی شده است.

مسئولیت اجتماعی را بعنوان مسئولیت سازمان تعریف می کند که اثرات تصمیم گیری و فعالیت های آن بر جامعه و محیط زیست را از طریق رفتار اخلاقی و شفاف بیان می کند:

در توسعه پایدار ، شامل سلامتی و رفاه جامعه دخالت دارد.
انتظارات سهامداران را لحاظ می کند.
مطابق با قانون عملی بوده و با نمودهای بین المللی رفتار منطبق است.
در سازمان یکپارچه شده و اجرا می شود.
این استاندارد برای هر نوع سازمان، کوچک و بزرگ، دولتی ، تجاری یا غیر دولتی معتبر است.

چگونه ایزو ۲۶۰۰۰ ویرایش ۲۰۱۰ را در سازمان پیاده سازی کنیم؟

شما برای پیاده سازی سیستم مدیریت مسئولیت اجتماعی ایزو ۲۶۰۰۰ ویرایش ۲۰۱۰ نیازمند شناخت ماهیت و هویت سازمان خود می‌باشید. شناخت عوامل درونی و بیرونی سازمان برای مدیریت ارشد دید استراتژیک برای تعیین اهداف کلان و بلندمدت را می‌دهد. این یک مرحله مهم در استقرار سیستم مدیریت رضایتمندی مشتریان می‌باشد چرا که زیربنای مراحل بعدی است. هر سازمان باید اهداف خود را تعیین نموده و برنامه دست یابی به آنها را مشخص کند. این اهداف می‌بایست به شاخص‌های کمی و قابل اندازه گیر‌ی ترجمه شود تا دید روشنی از تحقق اهداف و اثربخشی فراسثندهایش به سازمان بدهد. سپس می‌بایست فرآیندههایی در قالب برنامه‌های کلان تعریف شده طراحی شده و این فرآینها به صورت مداوم پایش شده و اقدامات لازم برای بهبود آنها انجام شود. در صورت موفقیت سازمان آماده ممیزی سوم شخص برای صدور گواهینامه ایزوی می باشد.

لازم به توضیح است هدف از استقرار سیستم‌های مدیریت ایجاد ارزش افزوده در سازمان است و نه فقط صدور گواهینامه.

ISO 26000