مشاوره ایزو ۱۷۰۲۰ | اخذ گواهینامه ایزو ۱۷۰۲۰

ایزو ...... ویرایش ........

آشنایی با استاندارد
ایزو ...

تغییرات جدید استاندارد ایزو ......

متن استاندارد
ایزو .....

مدارک و مستندات
ایزو ....

استقرار و پیاده سازی
ایزو ....

ایزو ۱۷۰۲۰ ویرایش ۲۰۱۲ چیست؟

استاندارد بین المللی ایزو ۱۷۰۲۰ مشخص‌کننده معیارهای کلی برای عملکرد و مدون کردن فرآیندهای شرکت‌های مختلف بازرسی است. این استاندارد الزامات مورد نیاز برای تائید صلاحیت شرکت‌های بازرسی را مشخص می‌کند و پایداری و بی طرف بودن فعالیت‌های نظارتی و بازرسی آنها را تضمین می‌نماید. استاندارد بین المللی ۱۷۰۲۰ تعیین‌کننده معیارهای کلی برای عملکرد شرکت‌های مختلف بازرسی است. این استاندارد آن طور که در ورژن سال ۲۰۱۲ تشریح گردیده برای شرکت‌های بازرسی قابل استفاده بوده و در هر مرحله از بازرسی قابل کاربری است.

استاندارد ISO 17020 ابزاری کاربردی جهت ارزیابی شرکت‌های بازرسی توسط مرکز ملی تائید صلاحیت ایران می‌باشد. این استاندارد هم همانند سایر استانداردهای ارزیابی انطباق کمک شایانی به شرکت‌های بازرسی جهت مدون کردن و پیاده سازی هدفمند فرآیندهای جاری شرکت می‌نماید.

ISO17020
iso 17020

چرا ایزو ۱۷۰۲۰ ویرایش ۲۰۱۲ مهم است؟

استاندارد ISO 17020 یکی از استانداردهای سه گانه‌ای (از زیر مجموعه استانداردهای سری ۱۷۰۰۰) است که در حال حاضر از طرف مرکز ملی تایید صلاحیت ایران امکان صدور گواهینامه برای آن وجود دارد. که برای اطلاع از دو استاندارد دیگر یعنی ISO 17021 و ISO 17025 می‌توانید به بخش‌های مربوطه در وبسایت مراجعه نمایید.
استاندارد ISO 17020 امروزه در سراسر دنیا من جمله ایران کاربرد دارد و تفاوت آشکاری در فرآیندهای شرکت‌هایی که آنرا پیاده سازی نموده اند با شرکت‌هایی هنوز وارد این عرصه نشده اند ایجاد می‌کند.

افزایش اطمینان مشتری به سازمان
شناسایی نیازهای کارکنان از طریق استاندارد سازی
شناسایی مسائل ایمنی در سازمان
شناسایی نیازهای مشتری به طور کامل به همراه مستندات
قابلیت تامین نیازهای مشتری توسط سازمان به طور کامل و دقیق

چگونه ایزو ۱۷۰۲۰ ویرایش ۲۰۱۲ را در سازمان پیاده سازی کنیم؟

شما برای پیاده سازی سیستم مدیریت رضایتمندی مشتریان ایزو ۱۷۰۲۰ویرایش ۲۰۱۲ نیازمند شناخت ماهیت و هویت سازمان خود می‌باشید. شناخت عوامل درونی و بیرونی سازمان برای مدیریت ارشد دید استراتژیک برای تعیین اهداف کلان و بلندمدت را می‌دهد. این یک مرحله مهم در استقرار سیستم مدیریت رضایتمندی مشتریان می‌باشد چرا که زیربنای مراحل بعدی است. هر سازمان باید اهداف خود را تعیین نموده و برنامه دست یابی به آنها را مشخص کند. این اهداف می‌بایست به شاخص‌های کمی و قابل اندازه گیر‌ی ترجمه شود تا دید روشنی از تحقق اهداف و اثربخشی فراسثندهایش به سازمان بدهد. سپس می‌بایست فرآیندههایی در قالب برنامه‌های کلان تعریف شده طراحی شده و این فرآینها به صورت مداوم پایش شده و اقدامات لازم برای بهبود آنها انجام شود. در صورت موفقیت سازمان آماده ممیزی سوم شخص برای صدور گواهینامه ایزوی می باشد.

لازم به توضیح است هدف از استقرار سیستم‌های مدیریت ایجاد ارزش افزوده در سازمان است و نه فقط صدور گواهینامه.