مشاوره ایزو ۱۶۹۴۹ | اخذ گواهینامه ایزو ۱۶۹۴۹

سیستم مدیریت کیفیت صنایع خودرو

آشنایی با استاندارد
ایزو ...

تغییرات جدید استاندارد ایزو ......

متن استاندارد
ایزو .....

مدارک و مستندات
ایزو ....

استقرار و پیاده سازی
ایزو ....

ایزو ۱۶۹۴۹ ویرایش ۲۰۱۶ چیست؟

ایزو ۱۶۹۴۹ استاندارد مدیریت کیفیت و مشخصات فنی در صنعت اتومبیل است. این استاندارد مقتضیات لازم را از اروپا و آمریکا تلفیق می‌کند. این استاندارد تمام اطلاعات لازم برای تحقق بهترین عملکرد در طراحی، توسعه، ساخت، نصب یا خدمات محصولات خودرویی تبیین می‌کند.
استاندارد ایزو ISO/TS 16949:2009 به سازمانها کمک می‌کند تا بتوانند تمامی اصول مدیریت کیفیت در صنعت خودرو سازی را برای بوجود آوردن مدیریت صحیح در صنایع خودرو سازی مورد بررسی قرار دهند و با یک سیستم جامع فرایند تولید را چک کنند .در این استاندارد صنایع خودرو سازی نیازی به چندین گواهینامه ندارند و همین ایزو می‌تواند همه کارها را مدیریت کند و اگر از این لحاظ چالش‌هایی صنایع خودرو سازی را تهدید کند به درستی حل خواهد شد.

شرکت ICS گواهی ایزو ۱۶۹۴۹ را با اعتبار از مرجع اعتبار بخشی خصوصی USAS آمریکا صادر می‌نماید. این گواهی به منزله مبنایی برای گرفتن گواهینامه تضمین کیفیت در صنایع خودرو سازی خواهد بود که غالباَ مورد قبول شرکتهای آمریکایی، اروپایی و ژاپنی است.

ISO16949
ISO16949

چرا ایزو ۱۶۹۴۹ ویرایش ۲۰۱۶ مهم است ؟

ایزو ۱۶۹۴۹ یک مشخصه فنی است که توسط IATF و نمایندگانی از ISO/TS176 و انجمن تولیدکنندگان خودرو ژاپن JAMA تهیه گردیده است. نیازمندی های خاص استاندارد ایزو ۹۰۰۱ به این استاندارد اضافه شده است. از جمله مزایای آن موارد زیر میباشد :

  • دریافت گواهی برای تجارت بین‌المللی و توسعه فعالیت
  • بهبود فرایندها به‌منظور کاهش ضایعات و آلودگی
  • رفع نیاز به چند گواهی برای ساخت خودرو
  • تلفیق ISO/TS 16949 با سایر سیستم‌های مدیریت
  • ایجاد سازگاری برای برنده شدن در فعالیت جدید و چشم‌اندازهای سرمایه‌گذاری

چگونه ایزو ۱۶۹۴۹ ویرایش ۲۰۱۶ را در سازمان پیاده سازی کنیم؟

شما برای پیاده سازی سیستم مدیریت رضایتمندی مشتریان ایزو ۱۰۰۰۲ ویرایش ۲۰۱۸ نیازمند شناخت ماهیت و هویت سازمان خود می‌باشید. شناخت عوامل درونی و بیرونی سازمان برای مدیریت ارشد دید استراتژیک برای تعیین اهداف کلان و بلندمدت را می‌دهد. این یک مرحله مهم در استقرار سیستم مدیریت رضایتمندی مشتریان می‌باشد چرا که زیربنای مراحل بعدی است. هر سازمان باید اهداف خود را تعیین نموده و برنامه دست یابی به آنها را مشخص کند. این اهداف می‌بایست به شاخص‌های کمی و قابل اندازه گیر‌ی ترجمه شود تا دید روشنی از تحقق اهداف و اثربخشی فراسثندهایش به سازمان بدهد. سپس می‌بایست فرآیندههایی در قالب برنامه‌های کلان تعریف شده طراحی شده و این فرآینها به صورت مداوم پایش شده و اقدامات لازم برای بهبود آنها انجام شود. در صورت موفقیت سازمان آماده ممیزی سوم شخص برای صدور گواهینامه ایزوی می باشد.

لازم به توضیح است هدف از استقرار سیستم‌های مدیریت ایجاد ارزش افزوده در سازمان است و نه فقط صدور گواهینامه.

ISO16949