مشاوره ایزو ۱۴۰۰۱ | اخذ گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱

سیستم مدیریت زیست محیطی

آشنایی با استاندارد
ایزو ۱۴۰۰۱

تغییرات جدید استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱

مدارک و مستندات
ایزو ۱۴۰۰۱

استقرار و پیاده سازی
ایزو ۱۴۰۰۱

ایزو ۱۴۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ چیست؟

استاندارد ISO 14001 با استاندارد ISO 9001 از نظر شکل و محتوا دارای فصل مشترک زیادی است. استاندارد ISO 14001 یکی از ابزار های مهم و کاربردی برای نجات کره زمین، منابع محدود آن و کاهش تاثیرهای مخرب بشر بر طبیعت و محیط زیست است. رویکرد این استاندارد برمحور توسعه پایدار و مدیریت مصرف منابع و پیشگیری از ایجاد آلودگی برای محیط زیست و تمامی مولفه های آن  شامل انسان، جانوران، گیاهان، آب، هوا، خاک و… است.
امروزه به شکل گسترده ای این استاندارد در قالب سیستم های مدیریت یکپارچهIMS  با استاندارد ISO9001 در سازمان های مختلف پیاده سازی شده و در خیلی از کشورها و صنایع الزامی است.
تمامی پیمان نامه های بین المللی از جمله کیوتو و پاریس بر اجرای این نظام مدیریتی در جهت کاهش تاثیرات گازهای گلخانه ای اتفاق نظر دارند. امروزه با توجه به تخریب های وسیع محیط زیستی که پیامد آن وقوع بلایای طبیعی نگران کننده از جمله سیل، خشک شدن دریاچه ها، آتش سوزی جنگل ها و … است، لزوم مدیریت محیط زیست و کاهش تاثیرات منفی کسب و کار سازمانها بر آن بیش از پیش احساس می شود.

ISO14001
ISO14001

چرا ایزو ۱۴۰۰۱ مهم است و چه مزایایی را فراهم می نماید؟

ایزو ۱۴۰۰۱ در مورد هر سازمانی که به اجرا ، نگهداری و بهبود یک سیستم مدیریت زیست محیطی تمایل داشته باشد کاربرد دارد. محدوده کاربرد ایزو ۱۴۰۰۱ درهر سازمان به عوامل متفاوتی وابسته است که از جمله می توان به ماهیت فعالیتهای آن سازمان و همچنین شرایطی که در آن فعالیت می نماید اشاره نمود. بنابراین ایزو ۱۴۰۰۱ استانداردی است که برای یک صنعت یا حرفه خاص نوشته نشده بلکه در انواع سازمان ها و با هر گونه فعالیت ، محصول یا خدمات قابل اجراست. از این جهت است که می گوییم وزارت خانه ها ، بانک ها ، شرکت های بیمه ، دانشگاه ها ، بیمارستانها ، هتل ها ، هواپیمایی و… می توانند نسبت به اخذ گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ اقدام نمایند.
طور کلی می توان به برخی پیامدهای اخذ گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ به شرح زیر اشاره نمود:
– پیشگیری از آلودگی
– کاهش پسماند
– صرفه جویی در مصرف انرژی
– استفاده مجدد از مواد
– کاهش اثرات ناگوار ناشی از عملکرد های صنعت بر محیط زیست
– بهبود ارتباطات درون برون سازمانی
– افزایش سهم بازار و ورود به بازارهای جهانی

چگونه ایزو ۱۴۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ را در سازمان پیاده سازی کنیم؟

شما برای پیاده سازی سیستم مدیریت زیست محیطی، ایزو ۱۴۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ نیازمند شناخت ماهیت و هویت سازمان خود می‌باشید. شناخت عوامل درونی و بیرونی سازمان برای مدیریت ارشد دید استراتژیک برای تعیین اهداف کلان و بلندمدت را فراهم میکند . این یک مرحله مهم در استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی می‌باشد چرا که زیربنای مراحل بعدی است. هر سازمان باید اهداف خود را تعیین نموده و برنامه دست یابی به آنها را مشخص کند. این اهداف می‌بایست به شاخص‌های کمی و قابل اندازه گیر‌ی ترجمه شود تا دید روشنی از تحقق اهداف و اثربخشی فرایندهایش به سازمان بدهد. سپس می‌بایست فرآیندههایی در قالب برنامه‌های کلان تعریف شده طراحی شده و این فرآینها به صورت مداوم پایش شده و اقدامات لازم برای بهبود آنها انجام شود. در صورت موفقیت سازمان آماده ممیزی سوم شخص برای صدور گواهینامه ایزو می باشد.

لازم به توضیح است هدف از استقرار سیستم‌های مدیریت ایجاد ارزش افزوده در سازمان است و نه فقط صدور گواهینامه.

ISO14001