ایزو

گواهینامه ایزو فوری | گواهینامه ایزو ارزان

گواهینامه ایزو فوری | گواهینامه ایزو ارزان سیستم مدیریت کیفیت گواهینامه ایزو فوری | گواهینامه ایزو ارزان شرکت های خواهان دریافت استانداردهای ایزو حتما با تبلیغات کاذب تحت عناوین زیر روبه برو خواهند شد: اخذ ایزو ارزان  اخذ فوری ایزو گواهینامه ایزو ارزان  این شرکتها همچنین با درج قیمتهای کاذب در سایت های خود که …

گواهینامه ایزو فوری | گواهینامه ایزو ارزان ادامه »

IAF چیست؟

IAF چیست؟ | اخذ گواهینامه ایزو انجمن اعتبار سنجی بین المللی IAF چیست؟ سیستم های مدیریت (ایزو) به عنوان یک ابزار بسیار کارآمد برای بهینه کردن فعالیت های هر سازمان شناخته می شود. سازمان های پس از استقرار استاندارد مورد نظر (با استفاده از توان داخلی یا با کمک شرکت‌های مشاور) می‌بایست خود را برای …

IAF چیست؟ ادامه »

CB چیست؟

CB چیست؟ | اخذ گواهینامه ایزو مراکز صدور گواهینامه بین المللی استاندارد CB چیست؟ سیستم های مدیریت (ایزو) به عنوان یک ابزار بسیار کارآمد برای بهینه کردن فعالیت های هر سازمان شناخته می شود. سازمان های پس از استقرار استاندارد مورد نظر (با استفاده از توان داخلی یا با کمک شرکت‌های مشاور) می‌بایست خود را …

CB چیست؟ ادامه »

AB چیست؟

AB چیست ؟ | اخذ گواهینامه ایزو مراکز اعتبار دهی بین المللی استاندارد AB چیست ؟ سیستم های مدیریت (ایزو) به عنوان یک ابزار بسیار کارآمد برای بهینه کردن فعالیت های هر سازمان شناخته می شود. سازمان های پس از استقرار استاندارد مورد نظر (با استفاده از توان داخلی یا با کمک شرکت‌های مشاور) می‌بایست …

AB چیست؟ ادامه »

نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان

نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان متن سربرگ خود را وارد کنید. RCM چیست؟ RCM مخفف عبارت Reliability Centered Maintenance به معنی نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان یا نگهداری و اطمینان قابلیت اطمینانی می‌باشد. نگرش RCM، فرآیندی برای تعیین موثرترین رویکرد ” نگهداری و تعمیرات “ می‌باشد و شامل شناسایی اقداماتی است …

نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان ادامه »

شرکت های صدور گواهینامه ایزو | اخذ گواهینامه ایزو

شرکت های صدور گواهینامه ایزو سیستم های مدیریت (ایزو) به عنوان یک ابزار بسیار کارآمد برای بهینه کردن فعالیت های هر سازمان شناخته می شود. سازمان های پس از استقرار استاندارد مورد نظر (با استفاده از توان داخلی یا با کمک شرکت‌های مشاور) می‌بایست خود را برای ممیزی اصلی (ممیزی خارجی) که توسط شرکت صادر …

شرکت های صدور گواهینامه ایزو | اخذ گواهینامه ایزو ادامه »